spravni_obvod_kod spravni_obvod_nazev ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 19 Praha 1 27 Praha 2 35 Praha 3 43 Praha 4 51 Praha 5 60 Praha 6 78 Praha 7 86 Praha 8 94 Praha 9 108 Praha 10 116 Praha 11 124 Praha 12 132 Praha 13 141 Praha 14 159 Praha 15 167 Praha 19 175 Praha 20 183 Praha 21 191 Praha 22 205 Praha 16 213 Praha 17 221 Praha 18