Specifikace importu na www.ceskereality.cz

Tato specifikace importu již není podporována a byla v květnu 2019 nahrazena novým rozhraním

https://import.ceskereality.cz/specifikace/

Doporučujeme všem exportérům přechod na nové rozhraní s možností využití nových funkcí.

Děkujeme za pochopení.Tento soubor je dostupný na: http://import.ceskereality.cz/specifikace/

verze: 2019.03.23       changelog

XML datový formát pro export realitních nabídek
Každý XML soubor, by měl být kompletně identifikovatelný po obsahové i autorské stránce.
Jméno exportního souboru musí být "nemovitosti.xml".
Povolené kódování souboru je utf-8. Chybová hlášení a výstupy jsou taktéž v kódování utf-8.
Identifikace RK se provádí pomoci parametrů jmeno/heslo a není tedy nutné nějak speciálně pojmenovavat soubory.


Popis formátu:
Notace: <tag>, @atribut

<xreal> -- hlavní tag (XML Realily).

<identifikace> -- identifikátor autora souboru
@typ -- CLIENT | SERVER

<datumcas> -- datum a čas vzniku souboru ve formátu RRRR-MM-DD-HH-MI-SS
<export-jmeno> -- jméno exportního programu (údaj Vám bude přidělen, napište na podpora@ceskereality.cz)
<export-verze> -- verze exportniho modulu (nepovinné)
<autorizace> -- identifikace RK (údaje Vám přidělí při registraci RK) 
@id -- ID kód realitní kanceláře, pomocí nul doplňen na pět míst (např. 00017)
@prefix -- prefix (třípísmený kód) realitní kanceláře, velkýmy písmeny
@jmeno -- uživatelské jméno uživatele

Pozor: všechny atributy pro <autorizace> jsou povinné !!!


<nabidky> -- seznam nabídek
@nahrada -- hodnota "t" znamená nahradit všechny existující nabídky

<nabidka> -- nabídka
@id -- ID číslo nabídky
@operace -- operace = "U" nebo "D" nebo "I" (Update/Insert/Delete)

Pokud se provádí 'I'nsert dat s již existujícím ID, provede se akce 'U'pdate - dojde k přemazání původních hodnot. Pokud nabídka na serveru neexistuje a použije se 'U'pdate není to chybou a nabídka bude přidána. Doporučujeme používat 'U'pdate.

<pole> -- pole s informacemi o nabídce
@id -- identifikátor pole
Možné položky <pole>:
název typ poznámky
cislo char(20) interní označeni kódu nemovitosti v realitním programu RK - povinné
operace tinyint unsigned viz. číselník, povinné
subtyp_n smallint unsigned viz. číselník, povinné
ruian_uroven tinyint(3) unsigned RUIAN úroveň, viz info níže, povinné
ruian_kod int(10) unsigned RUIAN kód polohy nemovitosti, viz info níže, povinné
obec char(255) plné textové jméno obce,povinné pokud neposíláte RUIAN, export aktuálních položek DB, je možné doplnit o název části obce(např. "České Budějovice - sídliště Šumava")
obec_kod mediumint(8) unsigned kód jména obce, povinné pokud neposíláte RUIAN, export aktuálních položek DB
obec_cast_kod mediumint(8) unsigned kód části obce obce, povinné pokud neposíláte RUIAN, export aktuálních položek DB
kod_spravnihoob_pha smallint(5) unsigned kód správního obvodu Hl. města Prahy (Praha 1-22) dle číselníku, povinné u pražských nemovitostí pokud neposíláte RUIAN, export aktuálních položek DB
kod_uzemniob_pha smallint(5) unsigned kód územního obvodu Hl. města Prahy (Praha 1-10), povinné u pražských nemovitostí pokud neposíláte RUIAN, export aktuálních položek DB
ulice char(255) jméno ulice/čtvrti nemovitosti
cp char(50) číslo popisné
co char(50) číslo orientační
gps_lat double GPS souřadnice nemovitosti - Latitude (Decimal degrees), např. 50.41515246, zaokrouhleno na 8 desetiných míst, (ukázka převodu WGS na DD)
gps_lon double GPS souřadnice nemovitosti - Longitude (Decimal degrees), např. 14.25153254, zaokrouhleno na 8 desetiných míst, (ukázka převodu WGS na DD)
zeme smallint(3) unsigned kód země (kod_n3), povinné, (u nemovitostí ležících mimo ČR povinnou položku obec_kod a obec_cast_kod vyplňte kódem 0), export aktuálních položek DB
nezverejnovat_polohu tinyint(3) unsigned nezveřejňovat přesnou polohu nemovitosti, viz. číselník
poloha_domu tinyint(4) poloha domu v zástavě, viz. číselník
poloha tinyint viz. číselník
stav_n tinyint stav nemovitosti, viz. číselník, povinné u typů Byty, Domy, Komerční, Ostatní
popisek varchar(200) krátký popis základních vlastností nemovitosti, maximální délka je 200 znaků
popis text textový popis nemovitosti, maximální délka je 5000 znaků, povinné
cena int unsigned cena nemovitosti, povinné
mena tinyint(3) unsigned měna, viz. číselník, povinné
typceny_n tinyint(3) unsigned viz. číselník, povinné
cena_neuvadet tinyint(3) unsigned neuvádět cenu na webu - hodnota 1
poznamkakcene char(255) textová informace k ceně (např. cena k jednání)
podrobnosti text položka sestavená z nul a jedniček, každá nula či jednička znamená jednu položku v poli, zde se navíc od sebe ještě oddělují sekce mezerou, viz. příklad, číselník
tech_popis text textová položka upřesňující technické vybavení nemovitosti v případě neexistence odpovídajících položek, max. 1000 znaků, (např. střecha skleněná, podlaha modřínová)
video varchar(20) ID videa na youtube.com, napr. eCGsrzyv5uo
prohlidka3d varchar(70) ID 3D prohlídky nemovitostí (např. XWHKG8fuFBj). Podporované formáty : 3DVista, Matterport, Cupix, Vizor.
prohlidka3d_typ tinyint(4) typ 3D prohlídky nemovitosti.
pl_celkova mediumint unsigned celková plocha nemovitosti v metrech
pl_zastavena mediumint unsigned zastavěná plocha v metrech
pl_obytna mediumint unsigned obytná plocha v metrech
pl_uzitna mediumint unsigned užitná plocha v metrech, povinné u typu domy, byty, komerční
pl_vyrobni mediumint unsigned výrobní plocha v metrech
pl_nebytova mediumint unsigned nebytová plocha v metrech
pl_sklepu mediumint unsigned plocha sklepu v metrech
pl_sklad mediumint unsigned plocha skladu v metrech
pl_terasy mediumint unsigned plocha terasy v metrech
pl_balkonu mediumint unsigned plocha balkonu v metrech
pl_lodzie mediumint unsigned plocha lodžie v metrech
pl_podlahova mediumint unsigned plocha podlahová v metrech
pl_pozemku mediumint unsigned plocha pozemku nemovitosti v metrech, povinné u typu pozemek a dům
pl_obchodni mediumint unsigned plocha obchodních prostor v metrech
typ_domu int(2) typ domu, viz. číselník, povinné u typu dům
podlazi_n char(50) počet nadzemních podlaží
podlazi_p char(50) počet podzemních podlaží
mistnosti char(50) počet místností (např. 4 + kuchyň, příslušenství, komora)
pocet_garazi tinyint(3) unsigned počet garáží
bytu char(50) počet bytů (např. 2x 2+1, 3x 4+1)
volnychbytu char(50) počet volných bytů (např. 2 ihned, zbylé do konce roku)
vyska_stropu double výška stropu v metrech
pocet_sklepu tinyint(3) unsigned počet sklepů
rok_vystavby char(4) rok výstavby nemovitosti (např. 2001)
en_trida varchar(1) třída energetické náročnosti budovy (A-G), hodnotu "X" lze posílat u nemovitostí, kde ze zákona není nutno údaj uvádět (např. z důvodu stáří budovy)
en_hodnota smallint(6) energetická náročnost budovy (v kWh/m2)
en_vyhlaska int(1) unsigned podle jaké vyhlášky je uvedena energetická náročnost budovy - defaultní hodnota je 0 dle vyhlášky 148/2007 Sb., 1 dle novelizace ...
posl_rekonstrukce char(50) rok poslední rekonstrukce nemovitosti (např. 2001 kuchyň, 2003 příslušenství, ...)
parkoviste_aut smallint počet parkovacích míst
prum_kat_bytu char(50) průměrná kategorie bytu (např. 1x byt 1. kategorie, 3x byt 3. kategorie)
patro char(50) patro nemovitosti (např. zvýšené přízemí)
patro_cislo int patro nemovitosti v číselné podobě, povinné u typu byt
najem char(50) výše nájmu (např. nájem 5000,- Kč /měsic plus 2000,- Kč /měsíc služby)
vytah tinyint unsigned výtah, nabývá hodnot 1/0 (ano či ne)
bezbarier tinyint unsigned bezbariérový přístup, nabývá hodnot 1/0 (ano či ne)
anuita char(50) aniuta nemovitosti
vlastnictvi tinyint unsigned viz. číselník, povinné u typu byt
typ_smlouvy tinyint unsigned viz. číselník
status tinyint unsigned stav prodeje nemovitosti - REZERVOVÁNO, PRODÁNO číselník
makler_int_id int(10) ID makléře ve Vašem interním realitním SW (umožňuje rozlišení makléřů), povinné
makler_login varchar(50) interní email makléře, sloužící k přihlášení do servisni sekce, položka se nezobrazuje na webu !!!
makler_jmeno varchar(50) jméno makléře zajišťující prodej nemovitosti
makler_telp varchar(30) telefon (pevná linka) makléře zajišťující prodej nemovitosti
makler_telm varchar(30) telefon (mobil) makléře zajišťující prodej nemovitosti
makler_info varchar(255) rozšiřující informace o makléři zajišťující prodej nemovitosti
makler_mail varchar(50) mail makléře zajišťující prodej nemovitosti
makler_last_change datetime datum a čas poslední změny údajů makléře
datumdrazby datetime datum dražby nemovitosti v datetime (2017-10-10 10:00:00), povinné v případě operace = 9 (dražba)
druh_drazby int(11) viz. číselník, povinné v případě operace = 9 (dražba)
misto_drazby varchar(45) místo konání dražby - textový popis, povinné v případě operace = 9 (dražba)
prohlidka1 datetime datum a čas první prohlídky v datetime (2017-10-10 10:00:00)
prohlidka2 datetime datum a čas druhé prohlídky v datetime (2017-10-10 10:00:00)
posudek_drazby varchar(45) soubor ve formátu PDF se znaleckým posudkem dražby, jméno souboru malými písmeny dle vzoru "posudek-ID_zakazky.pdf" (např. posudek-12345.pdf), povinné v případě operace = 9 (dražba)
vyhlaska_drazby varchar(45) soubor ve formátu PDF s dražební vyhláškou, jméno souboru malými písmeny dle vzoru "vyhlaska-ID_zakazky.pdf" (např. vyhlaska-12345.pdf), povinné v případě operace = 9 (dražba)
drazba_cena_odhad int(11) cenový odhad nemovitosti, povinné v případě operace = 9 (dražba)
drazba_jistina int(11) dražební jistina, povinné v případě operace = 9 (dražba)
drazba_min_prihoz int(11) minimální příhoz dražby, povinné v případě operace = 9 (dražba)
last_access datetime poslední změna v záznamu nemovitosti, např. 2005-06-03 15:18:33., povinné


Veškeré textové hodnoty omezujte na char(xx), textovou položku popis max. na 5000 znaků. Při výskytu znaku " (uvozovky) nebo znaku ' (jednoduché uvozovky) v libovolném textovém poli je nutno provést náhradu za \" případně \'
Při výskytu znaku \" (zpětné lomítko a uvozovky) v libovolném textovém poli ponechat původní stav, popřípadě provést náhradu za \\\" .
Při výskytu znaku \' (zpětné lomítko a jednouché uvozovky) v libovolném textovém poli ponechat původní stav, popřípadě provést náhradu za \\\' .
Při výskytu znaku & v libovolném textovém poli je nutno provést náhradu za &#38; .
Jakýkoliv textový řetězec po oříznutí nesmí končit zpětným lomítkem \ a proto je nutné text oříznout o jeden znak kratší a doplnit na konci mezerou, či filtrovat poslední znak a zpětné lomítko odstranit.
Jakýkoliv textový řetězec po oříznutí na max. počet znaků nesmí končit částí speciálního znaku. Např. ořez &#38; na "&#3".
Hypertextové odkazy v poli popis posílejte v této formě: &lt;a href=&quot;http://www.nekde.cz&quot;&gt;www.nekde.cz&lt;/a&gt; .

Položky posudek_drazby a vyhlaska_drazby zasílejte na server stejným způsobem jako fotografie nemovitosti - skript (uloz_xml.html) - ve formátu "Content-type: application/pdf".


<foto> -- fotografie
@id -- identifikátor (MD5 hash) fotografie, hash každé fotografie musí být pro dannou RK jedinečný v rámci všech nemovitostí, max. délka hash je 40 znaků
@popis -- komentář k fotografii

Pozor: jméno souboru fotografie v exportu musí být:<id=MD5-hash-fotografie>
Systém v současné době akceptuje maximálně 25 fotografií. Ostatní jsou ignorovány.
Minimální rozlišení je 1024x768 obr. bodů. Doporučené rozlišení je 1920x1080 obr. bodů.
Fotografie první v pořadí se na webu zobrazuje jako hlavní a současně jako náhledová u seznamů - měla by zobrazovat celkový vzhled nemovitosti.
Při zmeně fotografie je nutné změnit i identifikátor fotografie (MD5 hash) !!!


Export fotografií makléřů:
Fotky makléře zasílejte na server stejným způsobem jako fotografie nemovitosti - skript (uloz_xml.html).
Jméno souboru musí být složeno z makler_int_id a koncovky .jpg (malými písmeny).
Např.
<pole id="makler_int_id">KXB-14587</pole>
zaslaná fotografie: KXB-14587.jpg
Formát fotografií - JPG. Velikost zobrazovaných fotografií makléřů na stránce je max. 75x90 obr. bodů. Větší fotografie budou automaticky zmenšeny. Zachovávejte poměr stran.
Fotografii makléře není nutné posílat při každém exportu - stačí 1x ke každěmu makléři (případně změny). Položku makler_int_id, ... je nutno posílat vždy.
Existenci či neexistenci fotky makléře lze zjistit pomocí skriptu.Další poznámky:


Poloha nemovitostí:
Adresu nemovitosti je možné variantně zadat podle číselníku adres RUIAN-ADR (preferovaný způsob) nebo UIR-ADR. RUIAN adresa má přednost před UIR adresou v případě zaslání obou položek. Stačí zasílat adresu jen jedním způsobem.
Adresu nemovitosti je nutno specifikovat minimálně na úrovni obce. Pro správné umístění inzerátu ve vyhledávání zasílejte adresu co nejpřesněji!!!

Způsob RUIAN (položky exportu ruian_uroven, ruian_kod)
Import na server podporuje urovně RUIAN: Více informací naleznete na stránkách http://www.ruian.cz.

Způsob UIR (položky exportu obec, obec_kod, obec_cast_kod, kod_spravnihoob_pha, kod_uzemniob_pha, ulice, cp, co)
Více informací naleznete na stránkách http://forms.mpsv.cz/uir/.

Polohu nemovitosti lze upřesnit zaslání GPS souřadnic (položky exportu gps_lat,gps_lon).
Adresu je možno v případě potřeby znepřesnit pomocí položky exportu nezverejnovat_polohu.
U zahraničních nemovitostí se posílají vyplněné pouze položky obec a zeme (povinné položky obec_kod a obec_cast_kod vyplňte kódem 0 a pošlete také).

Příklady exportu přesné polohy nemovitosti včetně komentářů:


<pole id="ruian_uroven">11</pole> //úroveň RUAIN s přesností na adresu nemovitosti
<pole id="ruian_kod">20845570</pole> //kód RUAIN
<pole id="nezverejnovat_polohu">0</pole> //zveřejnit plnou polohu nemovitosti
<pole id="zeme">203</pole> //kód země


<pole id="obec">Praha - Malá Strana</pole> //textový popis polohy - obec, popříp. část obce, zsj
<pole id="obec_kod">554782</pole> //kód obce - Praha
<pole id="kod_spravnihoob_pha">1101</pole> //kód správního obvodu - Praha 1
<pole id="kod_uzemniob_pha">019</pole> //kód územního obvodu - Praha 1
<pole id="obec_cast_kod">490121</pole> //kód části obce - Malá Strana
<pole id="zeme">203</pole> //kód země
<pole id="gps_lat">50.0885848999023</pole> //GPS souřadnice
<pole id="gps_lon">14.3979616165161</pole> //GPS souřadnice
<pole id="nezverejnovat_polohu">1</pole> //zveřejnit polohu nemovitosti bez GPS souřadnic (na mapě)
Ukázka XML souboru:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xreal>
<identifikace typ="CLIENT">
<datumcas>2015-06-01-15-23-58</datumcas>
<export-jmeno>TEST</export-jmeno>
<export-verze>1.0</export-verze>
<autorizace id="12332" prefix="TTT" jmeno="twestik1"/>
</identifikace>
<nabidky>
<nabidka id="1" operace="D"/>
<nabidka id="2" operace="D"/>
<nabidka id="3" operace="U">
<pole id="cislo">187030</pole>
<pole id="subtyp_n">202</pole>
<pole id="ruian_uroven">11</pole>
<pole id="ruian_kod">6156860</pole>
<pole id="zeme">203</pole>
<pole id="operace">0</pole>
<pole id="nezverejnovat_polohu">0</pole>
<pole id="poloha">-1</pole>
<pole id="stav_n">1</pole>
<pole id="popis">Prodej bytu v ....</pole>
<pole id="podrobnosti">100110 0110 001000 01100 100 10000 000010 0000000 000010 000000100 000 0000 100 000 000000 000 0000000 000000000000000000 000000 0000 000</pole>
<pole id="pl_uzitna">22</pole>
<pole id="patro_cislo">4</pole>
<pole id="vlastnictvi">1</pole>
<pole id="cena">800000</pole>
<pole id="mena">1</pole>
<pole id="typceny_n">1</pole>
<pole id="last_access">2004-07-19 12:34:26</pole>
<pole id="makler_int_id">KXB-14587</pole>
<pole id="makler_jmeno">Novák Jan</pole>
<pole id="makler_telp">+420 222 222 222</pole>
<pole id="makler_telm">+420 777 777 111</pole>
<pole id="makler_info">specialista pro Prahu 6</pole>
<pole id="makler_icq">123456789012</pole>
<pole id="makler_mail">makler@ceskereality.cz</pole>
<foto id="e05f13e8d56ea51f8e9b50a4382fee3b" popis="Pohled od severu"/>
<foto id="e86cd0d457dbfa443bf12ef491f3bd58" popis="Pohled od východu"/>
</nabidka>
<nabidka id="4" operace="U">
<pole id="cislo">12345</pole> 
<pole id="subtyp_n">101</pole>
<pole id="obec">Praha - Malá Strana</pole>
<pole id="obec_kod">554782</pole>
<pole id="zeme">203</pole>
<pole id="ulice">Dlouhá</pole>
<pole id="cp">782</pole>
<pole id="kod_spravnihoob_pha">1101</pole>
<pole id="kod_uzemniob_pha">019</pole>
<pole id="obec_cast_kod">490121</pole>
<pole id="gps_lat">50.0885848999023</pole>
<pole id="gps_lon">14.3979616165161</pole>
<pole id="nezverejnovat_polohu">1</pole>
<pole id="operace">0</pole>
<pole id="stav_n">1</pole>
<pole id="cena">5800000</pole>
<pole id="mena">1</pole>
<pole id="typceny_n">1</pole>
<pole id="popis">Prodej RD v klidné čtvrti Praha...</pole>
<pole id="podrobnosti">100010 0110 001000 01000 100 00000 000010 0000100 000010 000000110 001 0000 000 000 000000 000 0000000 000000000000000000 000000 0000 000</pole>
<pole id="pl_celkova">3000</pole>
<pole id="pl_pozemku">3000</pole>
<pole id="pl_zastavena">150</pole>
<pole id="pl_uzitna">350</pole>
<pole id="podlazi_n">2</pole>
<pole id="podlazi_p">1</pole>
<pole id="poznamkakcene">informace v kancelari</pole>
<pole id="last_access">2015-05-04 15:18:33</pole>
<pole id="makler_int_id">KXB-14587</pole>
<pole id="makler_jmeno">Novák Jan</pole>
<pole id="makler_telp">+420 222 222 222</pole>
<pole id="makler_telm">+420 777 777 111</pole>
<pole id="makler_info">specialista pro Prahu 6</pole>
<pole id="makler_icq">123456789012</pole>
<pole id="makler_mail">makler@ceskereality.cz</pole>
<foto id="b905351963c5065a8b7b548bce503ca" popis="Kuchyň"/>
<foto id="c4f67744cbb9c3ec64199b11dab6f0e4" popis="Zahrada"/>
<foto id="95006a9fb4835a958483450de048ff46" popis="Bazén"/>
</nabidka>
</nabidky>
</xreal>


Operace probíhající při exportu:

1) Kontrola přihlašovacích údajů
URL: http://import.ceskereality.cz/autorizace.html?jmeno=username&heslo=password
Odpovědi: a) OK - vrací prefix a clientID

b) CHYBA
Pozn.: V případě neověření (CHYBA) server nepodává žádné další informace (z důvodu zabránění neoprávněného hádání hesel).

Hesla se přenáší v MD5.


2) Stažení seznamu "ID" nabídek
URL: http://import.ceskereality.cz/vypis_nemovitosti.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix&id_nemovitosti=id_nemovitosti
Odpovědi: a) OK\n
Id_1\n
Id_2\n
Id_3

b) CHYBA\n
Přístup odmítnut.

c) id_nemovitosti - pokud je zadáno, nalezeno a nenalezeno požadované ID
OK\n
Id_1\n

OK\n
žádné nemovitosti

Pozn.: id_nemovitosti - parametr umožňující vypsat pouze id jedné zakázky - test existence dané zakazky na serveru, nepoviný parametr

doporučujeme používat skript pro pravidelnou (1x denně, 1x týdně) synchronizaci nabídek na serveru (stáhněte si seznam ID zakázek na serveru, porovnejte se seznamem ID zakazek u Vás v systému a následne smažte/nahrajte rozdíly)


3) Stažení seznamu fotografií
URL: http://import.ceskereality.cz/vypis_fotografii.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix&id_nemovitosti=id_nemovitosti
Odpovědi: a) OK\n
Id_1|1|md5sum\n
Id_1|2|md5sum\n
Id_2|3|md5sum\n
....

b) CHYBA\n
Přístup odmítnut

c) id_nemovitosti - pokud je zadáno, nalezeno a nenalezeno požadované ID
OK\n
Id_1|1|md5sum\n
Id_1|2|md5sum\n
Id_2|3|md5sum\n
....

OK\n
žádné fotografie u nemovitosti

Pozn.: Vraci seznam nabidek na serveru + identifikatory fotografii.
id_nemovitosti - parametr umožňující poslat id jedné zakázky - vrátí seznam fotek pouze k této zakázce (v připadě exportu po jedné položce je zbytečný seznam všech fotografií)

v případě nulové velikosti souboru fotografie vypisuje hlášení dle vzoru "9|1|6acabd20907ce4c77a5c6045643de7d7|WARNING - NULL_SIZE"


4) Upload datového souboru a fotografií
URL: http://import.ceskereality.cz/uloz_xml.html
Odpovědi: a) OK

b) CHYBA\n
Přístup odmítnut
Pozn.: datový soubor je ve formátu XML (bez komprese), je vyžadován blok <identifikace> s identifikací klienta, název souboru je "nemovitosti.xml"
název souborů fotografií je MD5 suma s koncovkou ".jpg", stejna MD5 suma je pouzita i v datovem souboru v <foto id="...
soubor uloz_xml.html voláte tolikrát, kolik souborů posíláte (XML, fotografie), po uploadu všech souborů na server spouštíte import_xml.html
server očekává data poslané metodou POST ve formě "multipart/form-data"

!!! ukázka skriptu který je schopen takto soubor odeslat naleznete zde !!!

povinné parametry (posílané metodou HTTP-POST):
 • jmeno=username
 • heslo=password
 • id=clientid
 • prefix=prefix
 • s=soubor
volitelně lze přidat parametr debug=1 pro kontrolu zpracování dat na serveru
komunikace ze serverem vypadá například takto:
POST /uloz_xml.html HTTP/1.1
Host: import.ceskereality.cz
Content-Type: multipart/form-data;
boundary="---------------------------f18eb5201b"
Content-Length: 674

-----------------------------f18eb5201b
Content-Disposition: form-data; name="id"

07078
-----------------------------f18eb5201b
Content-Disposition: form-data; name="jmeno"

gaga
-----------------------------f18eb5201b
Content-Disposition: form-data; name="heslo"

dbc4d84bfcfe2284ba11beffb853a8c4
-----------------------------f18eb5201b
Content-Disposition: form-data; name="prefix"

FOO
-----------------------------f18eb5201b
Content-Disposition: form-data; name="debug"

1
-----------------------------f18eb5201b
Content-Disposition: form-data; name="s"; filename="nemovitosti.xml
Content-Type: text/xml

obsah souboru
-----------------------------f18eb5201b--5) Import dat do databáze
URL: http://import.ceskereality.cz/import_xml.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix
Odpovědi: a)
OK\n
Id|0|\n
Id|0|\n
Message: řetězec\n

Vzor:
OK 1066|0| Message: Export byl uspesny - v nabidce na www.ceskereality.cz mate vystaveno 2 nemovitosti.


b)
WARNING - ID Id nemovitosti # řetězec\n
ERROR - ID Id nemovitosti # řetězec\n

Vzor:
WARNING - ID 1066 # chybejici fotografie 55d59e7eb853855bcb3747bc67b7edf1.jpg;
WARNING - ID 1066 # chybejici fotografie 8982cc4f4624204b501c7bf718d892d3.jpg;
ERROR - ID 1066 # neplatná nebo chybějící povinná položka typceny_n;
ERROR - ID 1066 # neplatná nebo chybějící povinná položka typ_domu (u domů);
ERROR - ID 1066 # neplatná nebo chybějící povinná položka zeme;


c) chybí fotografie, export proběhl v pořádku
WARNING - ID Id nemovitosti # řetězec\n
OK\n
Id|0|\n
Id|0|\n
Message: řetězec\n

Vzor:
WARNING - ID 1066 # chybejici fotografie 55d59e7eb853855bcb3747bc67b7edf1.jpg;
OK 1066|0| Message: Export byl uspesny - v nabidce na www.ceskereality.cz mate vystaveno 2 nemovitosti.


Pozn.: !!! Po importu nemovitosti na server trva do cca. 20-ti minut, než se nemovitost plně zobrazí na webu !!!
V tomto čase probíhá generování náhledu fotografií, kontrolni skripty, dopočítávání polohy apod.


6) Výpis URL nemovitosti
URL: http://import.ceskereality.cz/url_nemovitosti.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix&id_nemovitosti=id_nemovitosti
Odpovědi: a) OK\n
URL1\n
URL2\n
....

b) CHYBA\n
Přístup odmítnut

c) id_nemovitosti - pokud je zadáno, nalezeno a nenalezeno požadované ID
OK\n
URL1\n

OK\n
žádné nemovitosti

Pozn.: Vypíše konkrétní adresu nemovitosti na serveru www.ceskereality.cz.


7) Výpis data poslední změny nemovitosti
URL: http://import.ceskereality.cz/vypis_last_access.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix&id_nemovitosti=id_nemovitosti
Odpovědi: a) OK\n
OK\n
Id|2006-04-05 10:19:54\n
....

b) CHYBA\n
Přístup odmítnut

c) id_nemovitosti - pokud je zadáno, nalezeno a nenalezeno požadované ID
OK\n
Id|2006-04-05 10:19:54\n

OK\n
žádné nemovitosti

Pozn.: Vypíše datum poslední změny nemovitosti na serveru www.ceskereality.cz.


8) Výpis fotky makléře
URL: http://import.ceskereality.cz/vypis_makler.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix&makler_int_id=makler_int_id
Odpovědi: a) OK\n
45877| http://img.ceskereality.cz/makleri/00002/11676.jpg| 2015-08-10 12:56:05
vypíše: makler_int_id| URL fotografie (pokud existuje)|makler_last_change (pokud existuje)

b) OK\n
makléř neexistuje

c) CHYBA\n
Přístup odmítnut

Pozn.: Vypíše URL fotografie makléře - pokud existuje.


9) Výmaz makléře
URL: http://import.ceskereality.cz/delete_makler.html?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix&makler_int_id=makler_int_id
Odpovědi: a) OK\n
45877| DEL
vypíše: makler_int_id| DEL ... pokud byl makléř úspěšně smazán

b) OK\n
makléř neexistuje

c) CHYBA\n
Přístup odmítnut

Přehled chybových kódů exportu:
ERRCODE['ERR_ACCESS_LOGFILE'] = "100"
ERRCODE['ERR_ACCESS_PHOTODIR'] = "101"
ERRCODE['ERR_ACCESS_UPLOADFILE'] = "102"
ERRCODE['ERR_ACCESS_UPLOAD_MAINDIR'] = "103"
ERRCODE['ERR_ACCESS_UPLOAD_RKDIR'] = "104"

ERRCODE['ERR_XML_PARSE'] = "150"
ERRCODE['ERR_XML_DIALECT'] = "155"
ERRCODE['ERR_XML_TAG'] = "156"

ERRCODE['ERR_FIELD_REQUIRED'] = "200"

ERRCODE['ERR_IDENT_LOGIN'] = "300"
ERRCODE['ERR_IDENT_LOGINID'] = "301"
ERRCODE['ERR_IDENT_MISSING'] = "302"
ERRCODE['ERR_IDENT_MIX'] = "303"

ERRCODE['ERR_ACTIONTYPE_UNKNOWN'] = "401"

ERRCODE['ERR_OFFER_DELETE'] = "500"
ERRCODE['ERR_OFFER_INSERT'] = "501"

ERRCODE['ERR_OFFERS_DELETE'] = "600"
ERRCODE['ERR_PHOTO_ID'] = "700"
ERRCODE['ERR_SQL_CONNECT'] = "800"
TOPOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Topování nemovitostí se provádí pomocí stejného XML souboru. Typ uvedené operace je @operace -- "TOP" (velikost písmen se rozlišuje).
Podmínky topování naleznete zde. Lze topovovat více nemovitostí naráz (v jednom XML souboru). Položka číslo je povinná.

Struktura XML souboru:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xreal>
 <identifikace typ="CLIENT">
  <datumcas>2015-04-20-22-55-51</datumcas>
  <export-jmeno>TEST</export-jmeno>
  <export-verze>4</export-verze>
  <autorizace id="12332" prefix="TTT" jmeno="twestik1"/>
 </identifikace>                      
 <nabidky>
  <nabidka id="1065" operace="TOP">
   <pole id="cislo">NOR123</pole>
  </nabidka>
  <nabidka id="1068" operace="TOP">
   <pole id="cislo">NOR258</pole>
  </nabidka>
 </nabidky>
</xreal>

Návratové hodnoty:
TOP|OK|1065 ... topování nemovitosti proběhlo v pořádku
TOP|ERROR - E1 - Nemovitost neexistuje.|1068 ... topování nemovitosti ukončeno chybou

Chybové kódy:
E1 - Nemovitost neexistuje.
E2 - Nemovitost bez foto 1.
E3 - Nemovitost je blokovana.
E4 - Nemovitost je umistena v BOXU.
E5 - Nemovitost byla v poslednich 24 hodinach jiz topovana.
E6 - Neplatny kod nemovitosti.
E7 - Nedostatecny kredit.STATISTIKY NAVŠTĚVNOSTI NEMOVITOSTÍ

Statisky jsou dostupné za souhrnné období nebo za konkrétní den.
Obsah proměných je stejný jako při importu nemovitostí.

1. Souhrnné období:
Základní dotaz na všechny zakázky - výstup za posledních evidovaných 30 dní.
URL: http://statistika.ci.cz/reality/xml/?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix

Další volitelné parametry dotazu:
2. Denní statistika
URL: http://statistika.ci.cz/reality/xml/?jmeno=username&heslo=password&id=clientid&prefix=prefix&den=2014-11-06
den posílejte ve formátu YYYY-MM-DD

heslo je v MD5 formátu

Struktura XML:
<ceskereality>
<souhrny> 
  <od>YYYY-MM-DD</od>  ... počáteční datum sledovaného období 
  <do>YYYY-MM-DD</do>  ... konečné datum sledovaného období
  <suma_zobrazeno_celkem>XXXXX</suma_zobrazeno_celkem> ... celkem zobrazení detailu inzerátu za dané období
  <suma_dny>  ... zobrazení detailu inzerátu v jednotlivých dnech (řazeno od nejvíce zobrazení za den)   
   <suma_datum>YYYY-MM-DD</suma_datum> ... datum 
   <suma_datum_zobrazeno>XXXXX</suma_datum_zobrazeno>   ... počet zobrazení v daný den
  </suma_dny>
</souhrny>   
<nemovitosti>  ... statistiky zobrazení detailu inzerátu po dnech vybraného období
 <nemovitost>
   <cislo>xxxxxx</cislo>  ... ID nemovitosti
     <den>   ...výpis dle dnů 
      <datum>YYYY-MM-DD</datum>  ... den
      <zobrazeno>1</zobrazeno>  ... počet zobrazení detailu inzerátu v daný den
     </den>
 </nemovitost>
</nemovitosti>
</ceskereality>

Upozornění: vzhledem k charakteru služby Google Analytics jsou data za aktuální den dostupná po 3 dnech.

Pro autory exportů na náš server nabízíme možnost uveřejnění odkazu na našich stránkách.

V případě dotazů, připomínek prosím kontaktujte naši technickou podporu podpora@ceskereality.cz